Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142115
ΔΕ Διοικ.-Γραμματέων
    Ζάχαρης Θεοδόσιος
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142446
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
326/ΚΕΚΤ
+30 210 4142381
Επίκουρος Καθηγητής