Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
333/ΚΕΚΤ
+30 210 4142135
Επίκουρος Καθηγητής
516/ΚΕΚΤ
+30 210 4142282
Επίκουρος Καθηγητής
318/ΚΕΚΤ
+30 210 4142318
Καθηγητής
404/ΓΛ126
+30 210 4142272
Επίκουρος Καθηγητής
202/ΓΛ126
+30 210 4142540
Επίκουρος Καθηγητής
505/ΑΝΔΡ
+30 210 4142756
Καθηγητής
116/ΚΕΚΤ
+30 210 4142093
ΠΕ Βιβλ/μων