Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
321/ΚΕΚΤ
+30 210 4142172
fax +30 210 4142180
Ε.ΔΙ.Π.
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142098
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
303/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142351
Ε.ΔΙ.Π.
402/ΚΕΚΤ
+30 210 4142252
Καθηγητής
011/ΚΕΚΤ
+30 210 4142051
ΠΕ Πληροφορικής
438/ΚΕΚΤ
+30 210 4142258
fax +30 210 4142358
Καθηγητής
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142371
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
NULL
+30 210 4142073
ΥΕ Φυλάκων
502/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142151
fax +30 210 4142356
Επίκουρος Καθηγητής
529/ΚΕΚΤ
+30 210 4142292
Καθηγητής
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142217
ΤΕ Βιβλ/μων
609/ΓΛ21
+30 210 4142530
Επιστημονικός Συνεργάτης
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142234
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
1ος όροφος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142097
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
405/ΑΝΔΡ
+30 210 4142734
Αναπληρωτής Καθηγητής
113/ΚΕΚΤ
+30 210 4142397
ΔΕ Διοικ.-Λογ.