Ονοματεπώνυμο και Τμήμα Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142086
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142081
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
309/ΚΕΚΤ
+30 210 4142370
fax +30 210 4142377
Καθηγητής
418/ΚΕΚΤ
+30 210 4142228
fax +30 210 4142463
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
416/ΚΕΚΤ
+30 210 4142439
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
NULL
+30 210 4142434
ΥΕ Επιμελητών
104/ΓΛ126
+30 210 4142479
fax +30 210 4142119
Αναπληρωτής Καθηγητής
512/ΚΕΚΤ
+30 210 4142493
Αναπληρωτής Καθηγητής
507/ΚΕΚΤ
+30 210 4142269
Καθηγητής
506/ΓΛ21
+30 210 4142520
fax +30 210 4142510
Καθηγητής
524/ΚΕΚΤ
+30 210 4142280
Επίκουρος Καθηγητής
331/ΚΕΚΤ
+30 210 4142227
Επίκουρος Καθηγητής
4ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142176
Επίκουρος Καθηγητής
114/ΚΕΚΤ
+30 210 4142089
ΤΕ
520/ΚΕΚΤ
+30 210 4142286, 2295
Επιστημονικός Συνεργάτης
109/ΚΕΚΤ
+30 210 4142196
ΔΕ
603/ΓΛ126
+30 210 4142552
Καθηγητής