Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
417/ΚΕΚΤ
+30 210 4142238
ΠΕ Διοικ.-Οικ.