Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142083
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142086
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142084
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142085
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142084
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
536/ΚΕΚΤ
+30 210 4142005
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
115/ΚΕΚΤ
+30 210 4142222
ΠΕ Διοικ.-Οικ.