Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
429/ΚΕΚΤ
+30 210 4142237
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
429/ΚΕΚΤ
+30 210 4142242
ΠΕ Διοικ.-Οικ.