Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
525/ΚΕΚΤ
+30 210 4142293
Καθηγητής
529/ΚΕΚΤ
+30 210 4142292
Καθηγητής
527/ΚΕΚΤ
+30 210 4142290
Καθηγητής
521/ΚΕΚΤ
+30 210 4142295
Καθηγητής
514/ΚΕΚΤ
+30 210 4142353
Καθηγητής
515/ΚΕΚΤ
+30 210 4142283
Καθηγητής
530/ΚΕΚΤ
+30 210 4142285
Καθηγητής
516/ΚΕΚΤ
+30 210 4142337
fax +30 210 4142358
Αναπληρωτής Καθηγητής
531/ΚΕΚΤ
+30 210 4142288
Αναπληρωτής Καθηγητής
526/ΚΕΚΤ
+30 210 4142294
Αναπληρωτής Καθηγητής
528/ΚΕΚΤ
+30 210 4142157
Αναπληρωτής Καθηγητής
534/ΚΕΚΤ
+30 210 4142299
Αναπληρωτής Καθηγητής
524/ΚΕΚΤ
+30 210 4142280
Επίκουρος Καθηγητής
516/ΚΕΚΤ
+30 210 4142282
Επίκουρος Καθηγητής
523/ΚΕΚΤ
+30 210 4142297
Επίκουρος Καθηγητής
522/ΚΕΚΤ
+30 210 4142289
Επίκουρος Καθηγητής
522/ΚΕΚΤ
+30 210 4142303
Επίκουρος Καθηγητής
517/ΚΕΚΤ
+30 210 4142279
Επίκουρος Καθηγητής
517/ΚΕΚΤ
+30 210 4142286
Λέκτορας
520/ΚΕΚΤ
+30 210 4142286, 2295
Επιστημονικός Συνεργάτης