Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
503/ΓΛ21
+30 210 4142528, 2543
Καθηγητής
603/ΓΛ21
+30 210 4142558
fax +30 210 4142509
Καθηγητής
605/ΓΛ21
+30 210 4142531
Καθηγητής
506/ΓΛ21
+30 210 4142520
fax +30 210 4142510
Καθηγητής
601/ΓΛ21
+30 210 4142524
Καθηγητής
510/ΓΛ21
+30 210 4142556
Καθηγητής
604/ΓΛ21
+30 210 4142547
Καθηγητής
602/ΓΛ21
+30 210 4142577
Καθηγητής
504/ΓΛ21
+30 210 4142522
fax +30 210 4142546
Καθηγητής
505/ΓΛ21
+30 210 4142536
Καθηγητής
608/ΓΛ21
+30 210 4142548
Καθηγητής
NULL
+30 210 414 2000
Αναπληρωτής Καθηγητής
606/ΓΛ21
+30 210 4142537
Αναπληρωτής Καθηγητής
508/ΓΛ21
+30 210 4142594
fax +30 210 4142595
Αναπληρωτής Καθηγητής
514/ΓΛ21
+30 210 4142539
Επίκουρος Καθηγητής
516/ΓΛ21
+30 210 4142538
Επίκουρος Καθηγητής
609/ΓΛ21
+30 210 4142530
Επιστημονικός Συνεργάτης
113/ΚΕΚΤ
+30 210 4142075
ΔΕ