Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
1ος όροφος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142097
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
1ος όροφος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142067
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας