Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
404/ΚΕΚΤ
+30 210 4142398
Καθηγητής
438/ΚΕΚΤ
+30 210 4142258
fax +30 210 4142358
Καθηγητής
439/ΚΕΚΤ
+30 210 4142259
fax +30 210 4142191
Καθηγητής
401/ΚΕΚΤ
+30 210 4142197
Καθηγητής
402/ΚΕΚΤ
+30 210 4142252
Καθηγητής
408/ΚΕΚΤ
+30 210 4142210
Καθηγητής
435/ΚΕΚΤ
+30 210 4142253
fax +30 210 4142355, 6105
Καθηγητής
437/ΚΕΚΤ
+30 210 4142348
Καθηγητής
405/ΚΕΚΤ
+30 210 4142203
Καθηγητής
413/ΚΕΚΤ
+30 210 4142116
Καθηγητής
410/ΚΕΚΤ
+30 210 4142140
Καθηγητής
323/ΚΕΚΤ
+30 210 4142168
fax +30 210 4142462
Καθηγητής
412/ΚΕΚΤ
+30 210 4142213
fax +30 210 4142416
Καθηγητής
411/ΚΕΚΤ
+30 210 4142200
Αναπληρωτής Καθηγητής
326/ΚΕΚΤ
+30 210 4142381
Επίκουρος Καθηγητής
436/ΚΕΚΤ
+30 210 4142254
Επίκουρος Καθηγητής
326/ΚΕΚΤ
+30 210 4142066
Επίκουρος Καθηγητής
801/ΓΛ126
+30 210 4142658
Επίκουρος Καθηγητής
801/ΓΛ126
+30 210 4142659
Επίκουρος Καθηγητής
409/ΚΕΚΤ
+30 210 4142211
Επίκουρος Καθηγητής
102/ΓΛ126
+30 210 4142424
Ε.ΔΙ.Π.
440/ΚΕΚΤ
+30 210 4142207,2204
Επιστημονικός Συνεργάτης
440/ΚΕΚΤ
+30 210 4142204,2200
Επιστημονικός Συνεργάτης
431/ΚΕΚΤ
+30 210 4142249
ΔΕ
4ος/ΚΕΚΤ
+30 210 4142411, 2421
ΔΕ
431/ΚΕΚΤ
+30 210 4142158
ΔΕ