Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
418/ΚΕΚΤ
+30 210 4142228
fax +30 210 4142463
ΠΕ Διοικ.-Οικ.