Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
321/ΚΕΚΤ
+30 210 4142174
fax +30 210 4142180
ΠΕ Πληροφορικής
321/ΚΕΚΤ
+30 210 4142169
fax +30 210 4142180
ΠΕ Πληροφορικής
321/ΚΕΚΤ
+30 210 4142171
fax +30 210 4142180
ΠΕ Πληροφορικής