Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142094
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142098
ΠΕ Διοικ.-Οικ.