Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142236
ΔΕ Διοικ.-Γραμματέων
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142243
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142240
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142214
ΤΕ Διοικ.-Λογ.
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142234
ΠΕ Διοικ.-Οικ.