Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
Ισόγειο/ΚΕΚΤ
+30 210 4142042
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας