Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142218
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142217
ΤΕ Βιβλ/μων
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142219
ΠΕ Διοικ.-Οικ.