Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142099
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142115
ΔΕ Διοικ.-Γραμματέων
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142103
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142102
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142110
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
111/ΚΕΚΤ
+30 210 4142113
ΤΕ Βιβλ/μων