Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
342/ΚΕΚΤ
+30 210 4142345
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
342/ΚΕΚΤ
+30 210 4142404
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
342/ΚΕΚΤ
+30 210 4142365
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
342/ΚΕΚΤ
+30 210 4142247
ΤΕ Πληροφορικής