Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
419/ΚΕΚΤ
+30 210 4142229
ΠΕ Διοικ.-Οικ.