Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
109/ΚΕΚΤ
+30 210 4142394
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
109/ΚΕΚΤ
+30 210 4142436
ΔΕ Διοικ.-Λογ.