Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142239
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142371
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142241
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142091
ΠΕ Διοικ.-Οικ.