Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
4ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142176
Ε.Ε.Π.
4ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142177-8
Ε.Ε.Π.
4ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142177
Ε.Ε.Π.
-/ΚΕΚΤ
+30 210 414 2000
ΠΕ Πληροφορικής
428/ΚΕΚΤ
+30 210 4142236
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
-/ΚΕΚΤ
+30 210 414 2000
ΠΕ Διοικ.-Οικ.