Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
117/ΚΕΚΤ
+30 210 4142068
ΤΕ Μηχανικών
117/ΚΕΚΤ
+30 210 4142062
ΠΕ Μηχανικών
117/ΚΕΚΤ
+30 210 4142072
ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ΤΕΙ
117/ΚΕΚΤ
+30 210 4142063
ΔΕ Τεχνικός
117/ΚΕΚΤ
+30 210 4142071
ΤΕ Μηχανικών