Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
114/ΚΕΚΤ
+30 210 4142065
ΔΕ
109/ΚΕΚΤ
+30 210 4142196
ΔΕ
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142096
ΔΕ
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142224
ΔΕ
Β111/ΓΛ21
+30 210 4142526
fax +30 210 4142571
ΔΕ
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142225
ΔΕ
1ος όροφος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142114
ΔΕ
532/ΚΕΚΤ
+30 210 4142300
ΔΕ
114/ΚΕΚΤ
+30 210 4142089
ΤΕ
429/ΚΕΚΤ
+30 210 4142058
ΤΕ
1ος όροφος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142437
ΤΕ
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142447
ΠΕ
2ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142373
ΠΕ