Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
501/ΚΕΚΤ
+30 210 4142449
Καθηγητής
506/ΚΕΚΤ
+30 210 4142322
Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479
fax +30 210 4142119
Αναπληρωτής Καθηγητής
308/ΚΕΚΤ
+30 210 4142145
fax +30 210 4142106
Καθηγητής
507/ΚΕΚΤ
+30 210 4142269
Καθηγητής
702/ΓΛ126
+30 210 4142315
fax +30 210 4142357
Καθηγητής
302/ΚΕΚΤ
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472
Καθηγητής
543/ΚΕΚΤ
+30 210 4142146
Καθηγητής
542/ΚΕΚΤ
+30 210 4142262
Καθηγητής
542/ΚΕΚΤ
+30 210 4142313
Καθηγητής
303/ΓΛ126
+30 210 4142476
Αναπληρωτής Καθηγητής
301/ΓΛ126
+30 210 4142124
Αναπληρωτής Καθηγητής
303/ΓΛ126
+30 210 4142578
Αναπληρωτής Καθηγητής
502/ΚΕΚΤ
+30 210 4142270
Αναπληρωτής Καθηγητής
540/ΚΕΚΤ
+30 210 4142311
Επίκουρος Καθηγητής
4ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142176
Επίκουρος Καθηγητής
302/ΓΛ126
+30 210 4142123
Επίκουρος Καθηγητής
540/ΚΕΚΤ
+30 210 4142261
Επίκουρος Καθηγητής
505/ΚΕΚΤ
+30 210 4142128
Επίκουρος Καθηγητής
    Τασούλας Ιωάννης
542/ΚΕΚΤ
+30 210 4142313
fax +30 210 4144136409
Επίκουρος Καθηγητής
302/ΓΛ126
+30 210 4142425
Επίκουρος Καθηγητής
    Χρυσαφιάδη Κωνσταντίνα
207/ΚΕΚΤ
+30 210 4142131
Ε.ΔΙ.Π.