Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
113/ΚΕΚΤ
+30 210 4142074
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
113/ΚΕΚΤ
+30 210 4142397
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
113/ΚΕΚΤ
+30 210 4142175
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
113/ΚΕΚΤ
+30 210 4142101
ΤΕ Διοικ.-Λογ.
113/ΚΕΚΤ
+30 210 414 2000
ΠΕ Διοικ.-Οικ.