Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
Υ07/ΚΕΚΤ
+30 210 4142022
ΠΕ Βιβλ/μων
ΥΟ8/ΚΕΚΤ
+30 210 4142021
ΠΕ Βιβλ/μων
Υ07/ΚΕΚΤ
+30 210 4142034
ΤΕ Βιβλ/μων
Υ07/ΚΕΚΤ
+30 210 4142033
ΤΕ Βιβλ/μων
ΥΟ7/ΚΕΚΤ
+30 210 4142032
ΤΕ Βιβλ/μων