Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142077
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142081
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142080
ΤΕ Διοικ.-Λογ.
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142159
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
110/ΚΕΚΤ
+30 210 4142367
ΠΕ Διοικ.-Οικ.