Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142223
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
    Ζάχαρης Θεοδόσιος
415/ΚΕΚΤ
+30 210 4142446
ΔΕ Διοικ.-Λογ.