Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
2ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142235
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
2ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142426
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
2ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142076
ΔΕ Διοικ.-Λογ.