Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
011/ΚΕΚΤ
+30 210 4142408
ΠΕ Πληροφορικής
011/ΚΕΚΤ
+30 210 4142051
ΠΕ Πληροφορικής
011/ΚΕΚΤ
+30 210 4142380
ΠΕ Πληροφορικής