Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
414/ΚΕΚΤ
+30 210 4142216
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
    Καμβύση Σταματία
414/ΚΕΚΤ
+30 210 4142139
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
414/ΚΕΚΤ
+30 210 4142139
ΔΕ Προσ. Η/Υ