Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
116/ΚΕΚΤ
+30 210 4142090
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
116/ΚΕΚΤ
+30 210 4142093
ΠΕ Βιβλ/μων
116/ΚΕΚΤ
+30 210 4142093
ΔΕ Διοικ.-Λογ.
116/ΚΕΚΤ
+30 210 4142184
ΠΕ Διοικ.-Οικ.
116/ΚΕΚΤ
+30 210 4142226
ΠΕ Διοικ.-Οικ.