Ονοματεπώνυμο Κλάδος Τηλέφωνο Γραφείο email
416/ΚΕΚΤ
+30 210 4142192
ΤΕ Διοικ.-Λογ.
416/ΚΕΚΤ
+30 210 4142439
ΠΕ Διοικ.-Οικ.