Διαγωνισμοί ανάδειξης υποτρόφων για μεταπτυχιακές & διδακτορικές σπουδές (κληροδότημα Κων/νου Βέλλιου)