Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων-Υπουργείο Οικονομικών