Ανακοίνωση ορκωμοσίας αποφοίτων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών