Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές / πρακτική - ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα