Φοιτητικά Θέματα

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (2ου έτους) του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών ότι η ναυτιλιακή εταιρεία “Oldendorff” αναζητά δύο φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας 5 εβδομάδων.  

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ανακοίνωση του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. ακαδ. έτ. 2017-2018  (NEO)

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. ακαδ. έτ. 2017-2018 (ΝΕΟ)