Φοιτητικά Θέματα

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 09:36

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018-19

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι σε κάποια οργανωμένη πολιτιστική ομάδα) του Πανεπιστημίου Πειραιώς επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου των 80 χρόνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς που θα διεξαχθούν το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου του 2018, να ενημερώσουν το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2018 στο email: publ@unipi.gr