Υπογραφή Συμφώνου Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Πειραιώς και George Washington University