Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: "Internationalisation and Economic Development in the European Higher Education Area and Beyond: strategies, policies and tools"

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ben-Gurion University of the Negev (BGU), συντονιστή του Δικτύου Jean Monnet “NEAR-EU”,την Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: "Internationalisation and Economic Development in the European Higher Education Area and Beyond: strategies, policies and tools"την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, 9:30 - 18:30, στο Ίδρυμα Λασκαρίδη (2ας Μεραρχίας 36 και Ακτή Μουτσοπούλου στον Πειραιά).