Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημόσιας κλήρωσης

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μετά τη δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα 24-10-2018, για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που προέρχεται από άλλο φορέα.