Ενημέρωση των εργαζομένων του Πανεπιστημίου για εμβολιασμό

Σας κοινοποιούμε σημείωμα του Ιατρού Εργασίας του Πανεπιστημίου για ενημέρωσή σας.