Ανακοίνωση Επανίδρυσης ΠΜΣ Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας

Η επανίδρυση του ΠΜΣ Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναμένεται η προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εντός της επόμενης εβδομάδας, ύστερα από την έγκριση του Κανονισμού Σπουδών από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.