Επιστημονική Εκδήλωση Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς με συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τη "Γαλάζια Ανάπτυξη", Τετάρτη 6/06

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας στο επισυναπτόμενο αρχείο.