ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Tο ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» (Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών), σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο, θα ενημερώσει τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα εγγράψει νέους εθελοντές, δότες μυελού των οστών, στο πλαίσιο εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ιατρείου και του Συμβουλευτικού Κέντρου, στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, την Πέμπτη 10 Μαΐου, ώρα 10.00 έως 14.00.

Καθώς η χώρα μας εμφανίζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εθελοντών δοτών ανά πληθυσμό , στόχος του ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» είναι να διευρύνει τη δεξαμενή δοτών με νέους εθελοντές δότες.

Όπως συμβαίνει παγκοσμίως, είναι σκόπιμο και στην Ελλάδα να καλλιεργήσουμε το πνεύμα εθελοντισμού στις νεότερες γενιές, ξεκινώντας από το Σχολείο και συνεχίζοντας στο Πανεπιστήμιο.

Το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» έχει ήδη ξεκινήσει μια προσπάθεια προσέγγισης  και εξοικείωσης της νεότερης γενιάς προκειμένου να ενισχυθεί το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς στο πάσχοντα συνάνθρωπο. Ειδικότερα, η  ενημέρωση αποσκοπεί στην  απομυθοποίηση του φόβου εξαιτίας της άγνοιας  γύρω από το ζήτημα του καρκίνου και της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών.

Η Πληροφόρηση για την διαδικασία συμμετοχής και διαπίστωσης συμβατότητας (λήψη δείγματος σιέλου), θα γίνει στους  χώρους  όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.