Ανασυγκρότηση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς