Ανακήρυξη Υποψηφίου για Ανάδειξη Κοσμήτορα Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής